شركت عكاسي ماهواره اي از ميان تصاوير سالانه اي كه توسط شبكه قدرتمند ماهواره هايش از زمين به ثبت مي رسند، برترين تصوير ماهواره اي سال را معرفي كرده است.اين رودخانه نواري در فاصله 50 كيلومتري از جنوب "كرايس چرچ" واقع شده است


آتشفشان "مآئونا لوآ" در هاوايي، دوم آگوست 2011، يكي از بزرگترين و فعالترين آتشفشانهاي زمين


مجمع الجزيره اي مصنوعي نخل در امارات متحده عربي 20 ژوئن 2011
 

خسارات سونامي در ژاپن، 16 مارچ 2011 در نيروگاه دائيچي فوكوشيما


مقر قذافي در طرابلس 22 آگوست 2011، كه در اثر اصابت بمب ويران شده است


خليج "بمبتوكا" در ماداگاسكار، دوم مي 2011، اين خليج در شمال غرب ماداگاسكار واقع شده، جايي كه رودخانه بتسيبوكا به درون كانال موزامبيك مي ريزد


صفحه يخي "پترمان" چهارم آگوست 2011، اين صفحه، صفحه يخي گرينلند را به اقيانوس قطبي متصل مي كندروستاي "تاجعلي" در سودان، هشتم مارچ 2011 بيش از 300 ساختمان در اين روستا به دليل آتش سوزي عمدي با خاك يكسان شدند
 

شهر "كرانگ" در استراليا 29 ژانويه 2011 كه سيل تمامي شهر و اطراف آن را در بر گرفته است