0918***4830

0918***4830

سلامتی بچه های قدیم که با ذغال واسه خودشون سیبل میذاشتن تا شبیه بابا هاشون بشن نه بچه های الان که ابرو شونو برمیدارن تا شبیه مادراشون بشن ........
چاکر هرچی رفیق سیبیل زغالیه !!

(ابولفضل بیات)
روزگار چون گرگ پیری پر بلاست /
طعمه اش یاران خوب و با وفاست /
دوری از یاران مکن ای با وفا /
گرگ دوران در کف این لحطه هاست/


ابولفضل از ملایر


0918***4830

0937***6129

به یک زندانی گفتند از تو تنهاتر کیست
گفت کسی که دلش زندانی دیگریست

(ابولفضل بیات)
نقاش نیستم ...!
ولی تمام لحظه های بی تو بودن را " درد " میکشم

ارزو


0939***2534

0939***2534

درد ما در بودن ما ریشه داشت / رفتن و مردن علاج کار شد / عاقبت با حیله ی سوداگران /عشق هم کالای هر بازار شد / انکه اول نوش دارو می نمود / بر لب ما زهر نیش مار شد / عیب از ما بود ، از یاران نبود / تا که یاری ، یار شد بیزار شد / اب یکجا مانده ام دریا کجاست ؟ / مردم از بس زندگی تکرار شد


ستاره
چه شد ای دل دیوانه هوایش کردی ؟ / با دو چشم پر از اشک صدایش کردی ؟ / گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی است /تو نشستی و دل خوش به وفایش کردی ؟

ستاره


0939***2534

0939***2534

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند ، همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند ، دیو هستند ولی مثل پری میپوشند ، گرگ هایی که لباس پدری میپوشند ،انچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند، عشق را همه با دور کمر می سنجند ، خب طبیعی است که یکروزه به پایان برسد ، عشق هایی که سر پیج خیابان برسد

ستاره
شده یک روز بیایی به دلم سر بزنی ؟ با تو ام خانه ی تنهایی من دور که نیست ، انکه با دسته گلی حرف دلش را میزند پر درد است ولی مثل تو مغرور که نیست ،تو گفتی به من اما خود من میدانم ، تو نمیخواهی عزیزت بشوم زور که نیست


ستاره


0939***2964

0939***2964

همه میگن برای رسیدن به عشق باید از دنیا گذشت تو که دنیای منی چطور ازت بگذرم ؟
خسته ام از این زندان که نامش زندگیست ، پس قشنگی های دنیا مال کیست ؟ باختم در عشق اما باختن تقدیر نیست ، ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست ؟


0939***2534

0939***2534

مردم شهر سیاه خنده هاشان همه از روی ریاست /
دلشان سنگ و سیاست / ما در این شهر دویدیم و دویدیم چه سود / هر کجا پرسه زدیم خبری از عشق نبود / و تو ای مرغ مهاجر که شهر گذر خواهی کرد / نکند از هوس دانه ی گندم به زمین بنشینی!
به تعظیم مردم زمانه اعتماد نکن ....
تعظیم انان همانند دو سر کمان است که هرچه به هم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است


0939***2534

0939***2534

انان که به زین اسب خود می نازند ، در وقت مسابقه چرا می بازند؟
دنیا که شبیه کوچه ی بن بست است ، با نعل شکسته به کجا میتازند؟
در شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمیخرند!
پروانه شدن یعنی تباهی ؟